Ervaren sociale steun en eenzaamheid: Onderzoek naar sociale factoren die samenhangen met de gezondheid en het welzijn van ouders van jonge kinderen. (2024). JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.61431/202418598