Ouder, kind en professional op dezelfde pagina; implementatie en evaluatie van een voor clienten toegankelijk jeugddossier in een Nederlandse Centrum voor Jeugd en Gezondheid: Evaluatie van het voor ouders en jongeren toegankelijke Jeugddossier Noord-Veluwe. (2024). JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.61431/202418926