“Wij Waren Wees: 48 Kinderen Die Opgroeiden in Het Elisabeth Weeshuis in Culemborg”. 2024. JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg, January. https://doi.org/10.61431/202418417.