“Eerste ervaringen met het implementeren van de interventie Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen op het primair onderwijs (MAZL PO) ” (2024) JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg [Preprint]. doi:10.61431/13126t96.