“De implementatie van het prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg: een eerste verkenning in de jeugdgezondheidszorg. : Verkenning implementatie prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg” (2024) JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg [Preprint]. doi:10.61431/zdnz9c15.