“Wij Waren Wees: 48 Kinderen Die Opgroeiden in Het Elisabeth Weeshuis in Culemborg”. JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg, Jan. 2024, https://doi.org/10.61431/202418417.