1.
Ervaren sociale steun en eenzaamheid: Onderzoek naar sociale factoren die samenhangen met de gezondheid en het welzijn van ouders van jonge kinderen. TJGZ [Internet]. 2024 Feb. 21 [cited 2024 Jul. 12];. Available from: https://tijdschriftjeugdgezondheidszorg.nl/article/view/18598