1.
Eerste ervaringen met het implementeren van de interventie Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen op het primair onderwijs (MAZL PO) . TJGZ [Internet]. 2024 Jun. 21 [cited 2024 Jul. 12];. Available from: https://tijdschriftjeugdgezondheidszorg.nl/article/view/13996