Eerste ervaringen met het implementeren van de interventie Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen op het primair onderwijs (MAZL PO)

Auteurs

  • drs. M.M. van Keulen GGD regio Utrecht
  • dr. Y.T.M. Vanneste Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg

DOI:

https://doi.org/10.61431/13126t96

Trefwoorden:

ziekteverzuim, jeugdgezondheidszorg, schoolverzuim, basisschoolleerlingen, primair onderwijs

Samenvatting

Inleiding: De interventie Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen Primair Onderwijs (MAZL PO) is ontwikkeld voor de aanpak van ziekteverzuim onder basisschoolleerlingen. Voorliggend onderzoek beschrijft de eerste ervaringen van onderwijspersoneel met de implementatie van MAZL PO met als doel aandachtspunten voor de invoerstrategie te genereren. 

Methode: Zeven semigestructureerde interviews met onderwijspersoneel van één school en deductieve analyse aan de hand van het Meetinstrument Determinanten van Innovaties. 

Resultaten: Volgens de geïnterviewden sluit MAZL PO goed aan bij het voormalige ziekteverzuimbeleid op school, hun taakopvatting, kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd komt ziekteverzuim dat niet opvalt door het verzuimpatroon of het gedrag van de leerling met MAZL PO beter in beeld. MAZL vraagt leerkrachten omvangrijk verzuim explicieter en bewuster te duiden als zorgwekkend of niet. Geïnterviewden blijken niet eenduidig hierin. Ook plaatsen zij vraagtekens bij de toepassing van de MAZL-criteria op alle leerlingen. Prioritering van het thema ziekteverzuim, en draagvlak, binnen de gehele school wordt als randvoorwaardelijk gezien. 

Conclusie: Bij de implementatie van MAZL PO wordt geadviseerd voldoende prioriteit aan MAZL te geven en een breed draagvlak te creëren. Binnen de deelnemende school verrijkte MAZL PO het voormalige verzuimbeleid met meer bewustwording van "verzuim onder de radar" en het explicieter en eenduidiger duiden van ziekteverzuim als zorgwekkend of niet. 

Downloads

Download data is not yet available.
KAFT TJGZ artikel 13 7 2024

Downloads

Gepubliceerd

2024-06-21

Nummer

Sectie

Artikelen

Citeerhulp

Eerste ervaringen met het implementeren van de interventie Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen op het primair onderwijs (MAZL PO) . (2024). JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.61431/13126t96