Het eerste online, open-access, artikel van TJGZ

2023-10-31

Aan alle trouwe en nieuwe lezers van TJGZ:

Beste TJGZ-lezer,

De redactie van Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg (TJGZ) biedt u hierbij het eerste diamond open access artikel via het platform OpenJournals aan. Het publiceren van artikelen door auteurs is gratis, en iedereen kan alle artikelen gratis lezen. Dit eerste artikel, geschreven door Wienen, et al., richt zich op hulpverleners en gemeenten, die te maken hebben met de aanpak van psychische stoornissen bij jeugdigen. De auteurs onderzochten in beschikbare systematische reviews wat de langetermijneffecten zijn van behandelingen van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen: ADHD, gedragsstoornissen, depressieve stoornissen en angststoornissen. Bent u benieuwd naar hun bevindingen?

Het artikel is nu te lezen op onze website. Klik daarvoor eenvoudig deze link.

Er zullen snel meer artikelen voor u volgen, via de mail houden wij u op de hoogte van de nieuwste publicaties.