Over dit tijdschrift

TJGZ is een Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. TJGZ biedt de mogelijkheid aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, onderzoekers, epidemiologen, sociaal geneeskundigen en al diegenen die in de zorg rond jeugd werken, over interessante onderwerpen te rapporteren. Het tijdschrift helpt professionals die werkzaam zijn in dit domein op de hoogte te blijven van belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen die relevant zijn voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar.

 

Doelstellingen en reikwijdte

TJGZ geeft praktijkprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers in het veld van de jeugdgezondheidszorg toegang tot wetenschappelijke kennis en helpt hen op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het terrein van de zorg voor jeugd. Hiermee ondersteunt het tijdschrift de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de professionals in de jeugdgezondheidszorg. TJGZ is een diamond open access tijdschrift, dat wil zeggen dat aan het publiceren voor auteurs geen kosten zijn verbonden en dat de artikelen voor iedereen gratis te lezen zijn. Voordat de redactie tot publicatie overgaat worden artikelen door ter zake deskundige specialisten beoordeeld op juistheid en kwaliteit (‘peer review’). Het TJGZ heeft voor het indienen van artikelen diverse rubrieken: Onderzoeksartikel (= eigen onderzoek (w.o. ook systematische review)), Analyse (= gefundeerde mening), State-of-the-art (= huidige stand van zaken), Uit de praktijk (= ervaring vanuit de praktijk), Richtlijnen (= samenvatting wetenschappelijke richtlijn), Praktijkwijzer (= instrument dat is ontwikkeld vanuit de praktijk), Mini-review (= beperkte review cf. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11823729/ ), Proefschriftbespreking (= korte bespreking proefschrift door promovendus). De financiering van het tijdschrift in 2023 en 2024 komt van ZonMw.

 

Geschiedenis van het tijdschrift

TJGZ bouwt voort op een lange historie en kent dit jaar zijn 54e jaargang. In juni 1969 verscheen vanuit de Federatieve Commissie voor de Kinderhygiëne (KH) in Zuid-Holland onder de naam KH informatie bulletin het eerste nummer van wat later ons tijdschrift zou worden onder redactie van L.H. Eker en H. Voorhoeve. In 1974 veranderde de naam in JGZ informatiebulletin jeugdgezondheidszorg. In dat jaar trad ook voor het eerst een Vlaamse collega, Jacqueline Knops, toe tot de redactie. Met de komst in 1977 van Guus de Jonge als voorzitter, later hoofdredacteur, veranderde de inhoud van het tijdschrift geleidelijk en steeds vaker werden oorspronkelijke artikelen als eerste publicatie opgenomen. Dit was de reden dat in 1979 de naam veranderde in Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg. Inmiddels zijn we ruim 40 jaar verder en waren er diverse wisselingen in de redactie en van hoofdredacteur. Van 1969 tot en met 1983 was het Tijdschrift een uitgave van Samson, van 1984 tot 1995 van Stafleu, en van 1996 tot en met 2022 van Bohn Stafleu van Loghum.

 

Peer Review Proces

Voordat de redactie tot publicatie overgaat worden artikelen door ter zake deskundige specialisten beoordeeld op juistheid en kwaliteit (‘peer review’). TJGZ streeft ernaar om ieder manuscript door minimaal twee reviewers te laten beoordelen. Het artikel wordt in eerste instantie beoordeeld door de hoofdredacteur en redactiesecretaris op kwaliteit en relevantie voor de lezers vanTJGZ. Een artikel kan direct worden afgewezen wanneer het artikel van onvoldoende kwaliteit is, bijvoorbeeld wanneer de schrijfstijl ontoegankelijk is, er methodologische beperkingen zijn (zoals bijvoorbeeld te kleine groepsgroottes, onvoldoende inzichtelijke statistische analyses, gebrek aan een robuuste onderzoeksopzet etc.) en/of het onderwerp een commercieel doel dient (bijvoorbeeld reclame voor een opleiding, product, etc.). Tevens kan een artikel direct worden afgewezen wanneer er meerdere artikelen zijn ingediend (of recentelijk zijn gepubliceerd) die betrekking hebben op een soortgelijk onderwerp of wanneer er in het belang van de lezers voorrang wordt gegeven aan andere artikelen. Wanneer de kwaliteit en relevantie voldoende zijn, wordt het artikel door minimaal twee onafhankelijke beoordelaars beoordeeld. Dit kunnen redactieleden zijn en/of externe beoordelaars. Hiervan is minimaal één inhoudsdeskundig op het onderwerp van het artikel. Deze beoordelaars geven ieder het advies het artikel te accepteren, te herzien (met kleine of grote benodigde aanpassingen) of af te wijzen. Wanneer de adviezen van de beoordelaars overeenkomen, wordt dit advies overgenomen door de redactiesecretaris en de uitkomst aan de auteurs gestuurd. Wanneer de beoordelingen niet geheel (of geheel niet) overeenkomen, wordt de beslissing het artikel te accepteren (al dan niet na noodzakelijke revisies) door de hoofdredacteur en redactiesecretaris gemaakt. Wanneer er revisies noodzakelijk geacht worden, dienen deze puntsgewijs geadresseerd te worden in een herziene versie van het artikel en beantwoord te worden in een brief aan de beoordelaars. De nieuwe versie van het artikel wordt doorgaans aan dezelfde beoordelaars voorgelegd voor een nieuwe beoordeling.