Redactieraad

2023-05-17

Dankzij enthousiaste reacties heeft de Kernredactie van het TJGZ een brede Redactieraad kunnen vormen van mensen met diverse expertise op het gebied van jeugd. Leden van de Redactieraad kunnen een paar maal per jaar benaderd worden om, als externe reviewer, een artikel te peer-reviewen, als het onderwerp op hun expertisegebied ligt. Daarnaast is hen gevraagd als ambassadeur van het TJGZ het tijdschrift uit te dragen en bijvoorbeeld het inzenden van kopij te stimuleren. De namen van de leden van de Redactieraad zijn geplaatst onder het kopje Over, Redactie.