Vergeten kinderen krijgen in het boek ‘Wij waren wees’ een gezicht

2024-01-19

Beste TJGZ-lezer, 

We beginnen onze nieuwe jaargang met een zojuist gepubliceerde boekbespreking. Hierin bespreekt auteur van der Torren het boek “Wij waren wees”. Dit boek is het resultaat van een project, waarin 48 van de ruim 700 weeskinderen die tussen 1560 en 1952 in het Elisabeth Weeshuis in Culemborg verbleven, een stem en gezicht hebben gekregen. De auteurs nemen de lezers mee door de geschiedenis, terwijl ze tegelijkertijd aanzetten tot nadenken over hoe kinderen in de hedendaagse wereld opgroeien. De boekbespreking maakt een eerste introductie en is nu hier te lezen.