Ouder, kind en professional op dezelfde pagina; implementatie en evaluatie van een voor clienten toegankelijk jeugddossier in een Nederlandse Centrum voor Jeugd en Gezondheid

Evaluatie van het voor ouders en jongeren toegankelijke Jeugddossier Noord-Veluwe

Auteurs

  • Janine Benjamins Stichting Jeugd Noord Veluwe

DOI:

https://doi.org/10.61431/202418926

Trefwoorden:

client-toegankelijke dossiers, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, interprofessionele samenwerking, persoonsgerichte zorg, autonomie

Samenvatting

Dit promotieonderzoek, uitgevoerd in de Centra voor Jeugd en Gezin op de Noord-Veluwe, onderzocht het Noordveluwse Jeugddossier, een voor ouders en jongeren volledig toegankelijk dossier. Het dossier werd gebruikt door JGZ- en Jeugdhulp professionals en stelde ouders, en jongeren vanaf 12 jaar, in staat om alle dossierinhoud te lezen, afspraken te beheren en te communiceren met professionals. Het doel was te evalueren of het gebruik van het Jeugddossier persoonsgerichte geïntegreerde zorg voor jeugd bevorderde, afgemeten aan toegenomen autonomie bij jongeren en ouders, groeiende interprofessionele samenwerking, en verbeterde ervaren kwaliteit van zorg.

Het onderzoek omvatte een literatuuronderzoek, procesevaluatie van de ontwikkeling en implementatie, en een effectevaluatie. Het toonde aan dat ouders en jongeren meer autonomie ervoeren, vooral wanneer zij actief gebruik maakten van de inzagefunctie. Ze voelden zich beter geïnformeerd en meer betrokken, wat leidde tot meer persoonsgerichte zorg. Het dossier vergrootte het vertrouwen in dataveiligheid en bevorderde snellere communicatie met het CJG. Interprofessionele samenwerking verbeterde, hoewel dit niet significant was in kwantitatieve uitkomsten, mede door verschillen tussen organisaties,  en ervaren knelpunten in dossiervoering en privacydilemma's.

Voor kwetsbare groepen zoals praktisch opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond bleek het dossier bij gebruik een onverwachts grote meerwaarde te hebben, ondanks een lagere adoptie. Professionals speelden een cruciale rol in het stimuleren van gebruik en in het bevorderen van autonomie.

De studie concludeert dat een cliënt-toegankelijk dossier bijdraagt aan persoonsgerichte zorg, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Het benadrukt de rol van professionals in het bevorderen van autonomie en het belang van organisatorische ondersteuning voor effectieve samenwerking. De implementatie van zo'n dossier is complex en vereist een verandering in gedrag van cliënten, professionals, en organisaties, en moet daarom zorgvuldig worden gepland en begeleid.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Gepubliceerd

2024-05-08

Nummer

Sectie

Proefschriftbespreking

Citeerhulp

Ouder, kind en professional op dezelfde pagina; implementatie en evaluatie van een voor clienten toegankelijk jeugddossier in een Nederlandse Centrum voor Jeugd en Gezondheid: Evaluatie van het voor ouders en jongeren toegankelijke Jeugddossier Noord-Veluwe. (2024). JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.61431/202418926

Funding data

  • ZonMw
    Grant numbers 736300019