De implementatie van het prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg: een eerste verkenning in de jeugdgezondheidszorg.

Verkenning implementatie prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Auteurs

  • Yvonne Vanneste Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • Elle Struijf Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • Ingrid Staal Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

DOI:

https://doi.org/10.61431/zdnz9c15

Trefwoorden:

geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsachterstand, zwangerschap, kwetsbaarheid, preventie, huisbezoek, jeugdverpleegkundigen, implementatie

Samenvatting

Inleiding: Het prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg is sinds 1 juli 2022 bij wet geregeld. Dit onderzoek verkent de samenwerking, uitvoering en aandachtspunten daarbij.

Methode: In juni 2023 werden vragenlijsten uitgezet onder uitvoerend jeugdverpleegkundigen en managers JGZ, gevolgd door een verdiepingssessie.

Resultaten: 40 managers en 156 jeugdverpleegkundigen vulden de vragenlijst in. In totaal werden tussen 1 januari en 1 april 2023 door 22 JGZ-organisaties 977 prenatale huisbezoeken uitgevoerd. Het prenatale huisbezoek werd besproken in diverse samenwerkingsoverleggen. De informatievoorziening en aanmeldprocedure verliepen meestal (76%) via de website van de JGZ-organisatie. In 54% van de organisaties voerden alle jeugdverpleegkundigen het prenatale huisbezoek uit, 57% had interne scholing georganiseerd. Van de jeugdverpleegkundigen voelde 90% zich voldoende bekwaam en 47% vond één huisbezoek meestal niet voldoende. De samenwerking met lokale partners werd door 74% van hen positief beoordeeld en 79% gebruikte een eigen digitaal volwassenendossier voor verslaglegging. De respondenten benadrukten de regierol van gemeenten en pleitten voor verbeterde toeleiding en bekendheid van het prenatale huisbezoek bij de tweede- en derdelijns geboortezorg.

Conclusie: Een eerste verkenning van de implementatie van het prenatale huisbezoek door de JGZ na de wetswijziging toont aan dat de implementatie is opgepakt. Ook zijn meerdere verbeterpunten geïdentificeerd.

Downloads

Download data is not yet available.
Kaft TJGZ artikel 12 2024

Downloads

Gepubliceerd

2024-06-11

Nummer

Sectie

Artikelen

Citeerhulp

De implementatie van het prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg: een eerste verkenning in de jeugdgezondheidszorg. : Verkenning implementatie prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg. (2024). JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.61431/zdnz9c15