Samen voor een sterke start

De evaluatie van een preventieve online interventie voor aanstaande ouders

Auteurs

  • Jolien Grolleman Hogeschool Leiden
  • Carolien Gravesteijn
  • Esther Spans

DOI:

https://doi.org/10.61431/202313750

Trefwoorden:

preventie, parnterrelatie, ouderschap, self-efficacy, online interventie

Samenvatting

Inleiding: De geboorte van een kind zorgt vaak voor een afname in relatietevredenheid. OuderTeam is een preventieve interventie met als doel aanstaande ouders voor te bereiden op het ouderschap en hun relatie te versterken. In de huidige studie werd een online variant van OuderTeam tijdens de Covid-19 pandemie geëvalueerd.

Methode: De data is verzameld in een online vragenlijstonderzoek. De scores op partnerrelatie en het mentaal welzijn van vaders en moeders vóór en na de interventie werden vergeleken middels gepaarde t-toetsen (N = 62). De ervaringen van deelnemers werden uitgevraagd middels een pre- en postnatale evaluatievragenlijst en zijn op een beschrijvende manier geanalyseerd.

Resultaten: Vaders en moeders hadden na deelname aan de interventie meer self-efficacy in het ouderschap. Gemiddeld genomen gaven de deelnemers OuderTeam een rapportcijfer 8,5. Twee positieve aspecten kwamen naar voren: 1) de onderlinge gesprekken die partners met elkaar voerden, en 2) de interactie en het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. 

Conclusie: Deze studie levert de eerste aanwijzingen dat een online variant van OuderTeam goed wordt ontvangen door de deelnemers. Aanbevolen wordt om de effectiviteit van OuderTeam verder te onderzoeken door middel van een controlled trial onder een meer diverse groep ouders.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Gepubliceerd

2023-11-03

Citeerhulp

Grolleman, J., Gravesteijn, C., & Spans, E. . (2023). Samen voor een sterke start: De evaluatie van een preventieve online interventie voor aanstaande ouders. JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.61431/202313750

Nummer

Sectie

Artikelen