Chathulp bij opvoeden en ouderschap: ervaringen met online alliantie

Een verkennend onderzoek

Auteurs

  • Donna Schalk Avans Hogeschool
  • Christa Nieuwboer Lector Jeugd Gezin en Samenleving Avans Hogeschool

DOI:

https://doi.org/10.61431/202315757

Trefwoorden:

online hulpverlening, opvoedingsondersteuning, chathulp, alliantie, ouders

Samenvatting

Inleiding: Ouders leven in een digitaliserende sociale wereld en zoeken veelal online naar informatie en hulp over opgroeien en opvoeden. In de jeugdgezondheidszorg neemt de aandacht voor online hulpverlening toe. Opvoedingsondersteuning wordt voor ouders veel toegankelijker en laagdrempeliger met de inzet van online communicatiekanalen. De vraag is of in online contact voldoende een alliantie tot stand gebracht kan worden tussen de ouder en professional.

Methode: In samenwerking met de GroeiGids en Newtee onderzocht het Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving van Avans Hogeschool de online alliantie van de GroeiGids ouderchat met behulp van de Vragenlijst Online Alliantie.

Resultaten: Ouders en professionals waren het voor 62% eens over de kwaliteit van de alliantie. Ouders gaven vaker de score ‘Goed’ en professionals vaker de score ‘Voldoende’. Over het algemeen waren beiden dus positief over de online alliantie. Verschillen over eenzelfde chatgesprek, die in 38% van de gevallen optraden, bieden aanleiding voor feedback en evaluatie.

Conclusie: De resultaten van de Vragenlijst Online alliantie in de GroeiGids ouderchat bevestigen dat online communicatie een sterke kans biedt om ouders op een goede manier te ondersteunen. Het vaststellen van de kwaliteit van online alliantie is ondersteunend aan toenemend (digitaal) vakmanschap binnen de jeugdgezondheidszorg.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Gepubliceerd

2023-12-20

Nummer

Sectie

Artikelen

Citeerhulp

Chathulp bij opvoeden en ouderschap: ervaringen met online alliantie: Een verkennend onderzoek. (2023). JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.61431/202315757